Skip to main content

Coinne Cultúir le Baile Átha Cliath 8

Gull 2 John Rooney

Do Chultúr, Do Stair, Do Scéal

Ceiliúir D8

Is tionscnamh comharsanachta é Coinne Cultúir le Baile Átha Cliath 8 a dhéanann ceiliúradh ar oidhreacht shaibhir chultúrtha, staire agus ailtireachta Bhaile Átha Cliath 8 agus a spreagann daoine atá ag maireachtáil, ag obair agus ag tabhairt cuairt ar an gceantar blaiseadh a fháil dá bhfuil ar leac a ndorais.

Imeachtaí

Cuireann an tionscnamh seo clár bliana ar fáil d’imeachtaí, gníomhaíochtaí, turais agus ceardlanna atá oiriúnach do theaghlaigh le linn féile deiridh seachtaine i mí Bhealtaine agus roinnt mhaith ócáidí a reáchtáiltear le linn na bliana féilire.

Fiosraigh

Tá sé mar aidhm ag an tionscadal comhoibríoch seo agus ag an gclár imeachtaí ceangal a dhéanamh leis na hiarrachtaí níos leithne atá á ndéanamh chun an ceantar a athbheochan agus cur leis na hiarrachtaí sin, ag caitheamh solais ar an gcaoi sin ar na rudaí iontacha ar fad atá le feiceáil agus le déanamh i mBaile Átha Cliath 8 do mhuintir na háite agus do chuairteoirí araon.

Áiteanna

Reáchtáiltear Coinne Cultúir le Baile Átha Cliath 8 i roinnt de na sainchomharthaí cultúrtha agus stairiúla is suntasaí sa cheantar, in iarsmalanna agus i ngrúdlanna agus drioglanna ar a bhfuil cáil dhomhanda lena náirítear IMMA – Áras NuaEalaíne na hÉireann, Príosún Chill Mhaighneann, Páirc an Fhionnuisce, Gairdíní Náisiúnta Cuimhneacháin Cogaidh na hÉireann, Dún Richmond, Reilig an Droichid Órga, Ard-Eaglais Chríost, Ard-Eaglais Phádraig, Leabharlann Edward Worth, Leabharlann an Ard-Easpaig Marsh, Dublinia, an Chartlann Náisiúnta, Stóras Guinness, Drioglann Pearse Lyons, Grúdlann Rascals, Drioglann Stillgarden agus tuilleadh.

D8 – Ceann Scríbe Cultúrtha

Tá sé mar aidhm ag Coinne Cultúir le Baile Átha Cliath 8 ceiliúradh a dhéanamh ar Bhaile Átha Cliath 8 mar cheann scríbe uathúil, cultúrtha a bhfuil tóir air, áit ina gceanglaítear pobail lena noidhreacht náisiúnta agus lena n-institiúidí cultúrtha fad is a bhunaítear ardán nua ar a bhféadann eagraíochtaí cultúir, staire agus oideachais oibriú lena chéile.

Dublin 8 Cultural Map

Sheol Coinne Cultúir le Baile Átha Cliath 8 léarscáil nua um radhairc chultúrtha inspéise Bhaile Átha Cliath 8.

Ón stair mheánaoiseach go dtí an ealaín nua-aoiseach, tá cuid de na láithreáin chultúrtha agus oidhreachta is saibhre in Éirinn le fáil i mBaile Átha Cliath 8, agus tá roinnt mhaith acu faoi fhad siúil dá chéile.

Íoslódáil an léarscáil thíos nó faigh ceann acu sna hoifigí turasóireachta i Lár Chathair Bhaile Átha Cliath. Gheobhaidh tú chomh maith iad sna háiteanna rannpháirteacha agus sna hóstáin áitiúla.

Faigh blaiseadh de na rudaí iontacha ar fad atá le feiceáil agus le déanamh i mBaile Átha Cliath 8.

Pas um Radhairc Chultúrtha Inspéise Bhaile Átha Cliath 8

Anois is féidir leat stampaí a chur ar do phas in go leor láithreáin áille agus stairiúla i mBaile Átha Cliath 8 trínár bPas nua um Radhairc Chultúrtha Inspéise a úsáid. Faigh do phas in iarsmalanna agus radhairc rannpháirteacha.

Na Meáin

Fógraíodh Coinne Cultúir le Baile Átha Cliath 8 sna Nuachtáin Áitiúla agus Náisiúnta agus ar chineálacha eile meán lena náirítear The Irish Times, The Irish Independent, Irish Examiner, Sunday Business Post, The Gloss Magazine, Totally Dublin, RTÉ Radio One, FM 104, Dublin City FM agus tuilleadh.