Skip to main content

Córas Iompair

Luas illustration John Rooney

Tá go leor mórseirbhísí iompair phoiblí ar fáil i mBaile Átha Cliath 8. Tá rogha busanna turasóireachta agus deiseanna rothaíochta ar fáil dóibh siúd atá ar cuairt sa cheantar chomh maith.

Busanna Bus Átha Cliath

Is iad G1, G2, 123 agus S2 roinnt de na príomhbhusanna a fhreastalaíonn ar Bhaile Átha Cliath 8 ó Lár na Cathrach.

Luas - Líne Dhearg

Freastalaíonn Líne Dhearg an Luais ar go leor láithreán i mBaile Átha Cliath 8.
I measc na stadanna tá: An Droichead Órga - Bóthar na Siúire - Rialto - Fatima - Ospidéal San Séamas - Heuston

Traein - Stáisiún Heuston

Is príomhstáisiún náisiúnta traenach é Stáisiún Heuston a fhreastalaíonn ar Chathair Bhaile Átha Cliath, agus atá suite i mBaile Átha Cliath 8. Tá sé ina phointe nasctha le mórán contaetha lasmuigh de Bhaile Átha Cliath.